Kuran-ı Kerim 97. Sure Kadir Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 97. Sure Kadir Suresi Türkçe Meali Oku

Mekkede nazil olmuş olup 5 ayettir. Adını ilk ayette geçen Kadr, yani “Kadir gecesi” kelimesinden almıştır. Kadir: “Mevki, şeref, değer, azamet” manalarına gelir. Kur’an’ın vahyinin başlangıcından ve o gecenin büyük fazilet ve bereketinden, o gece kainatı kaplayan ilahi esenlikten bahseder.

Kadir gecesi kesin olarak bildirilmemiştir. Fakat ekseri alimler, hadis-i şeriflerin delaletinden Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu kabul etmiş olup bütün İslam alemi de bunu benimsemiştir. Kur’an-ı Kerim, kadir gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasına topyekün olarak indirilmiştir. Kur’an’ın ilk parçası olan Ikra (Alak) suresinin ilk ayetleri de kadir gecesinde nazil olmuştur.

Kadir gecesi, içinde bu gece bulunmayan bin aydan daha faziletlidir. Bu gecenin fazileti hakkındaki hadislerden biri şöyledir: “Kim kadir gecesini, sevabını umarak ihlas ile ibadetle ihya ederse; geçmiş günahları affedilir.”

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.