Kuran-ı Kerim 94. Sure İnşirah Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 94. Sure İnşirah Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bu sure adını ilk ayetinde geçen bir kelimeden almıştır. Allah Tealanın Resulünün kalbini ferahlandırmasını ifade eden bu neşrah kelimesi surenin esas konusunu teşkil etmektedir. Çok ağır olup, onun belini çatırdatan risalet ve tebliğ meşakkati, Allah’ın ihsanı ile hafiflemiştir. Hz. Peygamber (a.s.)’a tabi olarak tebliğ ve hakka hizmet vazifesini devam ettiren bütün müslümanlara da bu sure mühim bir kuvvet kaynağıdır.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

Mirac gecesi Efendimiz Kabenin yanında iken melekler tarafından göğsünün yarılıp zemzem suyu ile yıkanarak ilim ve hikmetle doldurulmasına işarettir.

2. Yükünü senden alıp atmadık mı?

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8. Yalnız Rabbine yönel.