Kuran-ı Kerim 90. Sure Beled Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 90. Sure Beled Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 20 ayettir. Sure, adını birinci ayetinden almıştır. Muayyen bir şehir manasına gelen el-Beled’den maksadın Mekke olduğu müfessirler tarafından ifade edilmektedir. Allah Tealanın insana olan nimetleri, kudretinin eserleri hatırlatılarak insanlar ölümden sonraki dirilişe, birbirlerine şefkat ve yardımlaşmaya davet edilirler.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Andolsun bu beldeye ,

2. Ki sen bu beldedesin ,

3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

4. Biz, insanı ( yüzyüze geleceği nice ) zorluklar içinde yarattık.

5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. " Pek çok mal harcadım " diyor.

7. Kimse onu görmedi mi sanıyor?

8. Biz ona iki göz vermedik mi?

9. Bir dil ve iki dudak ,

10. Ona iki yolu ( doğru ve eğriyi ) gösterdik .

11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.

12. O sarp yokuş nedir bilir misin?

13. Köle azat etmek,

14. Veya açlık gününde yemek yedirmektir,

15. Yakınlığı olan bir yetime.

16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.

18. İşte bunlar sağdakilerdir.

19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,

20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.