Kuran-ı Kerim 87. Sure A'la Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 87. Sure A'la Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup, 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette Allah Teala’nın sıfatı olarak geçen ve “Pek Yüce” anlamına gelen A’la kelimesinden almıştır. Bu surede Allah’ın kudreti ve birliği, Hz. Peygambere gelen vahiy ve bir de bazı güzel öğütler yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Yüce Rabbinin adını,

2. Yaratıp düzene koyan,

3. Takdir edip yol gösteren,

4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,

5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.

11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

12. O ki,en büyük ateşe girecektir.

13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.

16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.