Kuran-ı Kerim 85. Sure Büruc Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 85. Sure Büruc Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 22 ayettir. İlk ayetinde  Allah Teala burçlar ve sistemlerle dolu gökyüzüne dikkat çekmektedir. Büruc: “burçlar” anlamına gelir. Bu sure, müşriklerin işkence ve baskılarına karşı müminleri sabra teşvik etmekte, onların maneviyatlarını kuvvetlendirmekte, daha önce Allah’ın elçilerine karşı koyan nice saltanatların devrildiği gibi, Kur’an’ın daveti karşısında da muhaliflerin tutunamayacaklarına işaret etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Burçlara sahip gökyüzüne,

2. Geleceği bildirilmiş olan güne,

3. (O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,

4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,

5. O çıralı ateşin ,

6. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,

7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.

9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .

10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.

11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.

13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.

14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir.

15. Şerefli Arş'ın sahibidir.

16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.

17. Orduların, haberi sana geldi mi?

18. Yani Firavun ve Semûd'un

19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

21. Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.

22. Levh-i Mahfuz'dadır.