Kuran-ı Kerim 112. Sure İhlas Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 112. Sure İhlas Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 4 ayettir. İlk vahyedilen surelerden olan bu sure, adını konusundan alır. Kur’an’ın hülasası ve halis tevhidi ortaya koyması ile ihlas adı verilmiştir. Bu sure şirkin her çeşidini pek özlü bir şekilde reddetmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. De ki: O, Allah birdir.

2. Allah sameddir.

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.