Kuran-ı Kerim 109. Sure Kafirun Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 109. Sure Kafirun Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 6 ayettir. Bu sure, adını ilk ayetinden almaktadır. Müslümanların Kafirler karşısında kesin kararlı olarak tevhide sarılmalarını, bununla beraber kafirleri dine kabul etmeye zorlamayıp kendi tercihlerine bırakmalarını bildirir.

Müşrik yerine kafir kelimesi kullanılarak Hz. Peygamberin dinine inanmayan bütün gruplara hitab edilmektedir. Kafir kavramı hakaret anlamı taşımaz. Kafirler “Hz. Muhammedin Elçiliğini inkar edenler ve getirdiği buyruklarından yüz çevirenler” demektir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kafirler!

2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam."

3. "Benim taptıgıma da sizler tapmazsınız."

4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak dağilim."

5. "Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz."

6. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır."