Kuran-ı Kerim 108. Sure Kevser Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 108. Sure Kevser Suresi Türkçe Meali Oku

ekke’de nazil olan bu sure Kur’an-ı Kerim’in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur’an’ın en kısa suresi olup 3 ayettir. Yüce Allah’ın, Resulüne lütfettiği feyiz ve bereketi, beşeriyetin gönüllerinde nail olduğu saltanatı beyan eder.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.

2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.

3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kevser: Çok hayır demek olup risalet, Kur’an, şefaat makamı, ilim gibi hususları da kapsar. Kevser, ayrıca cennette Peygamberimize verilen bir havuz olup onun ümmeti oradan su içecektir.

Kafirler; Efendimizin maddi, özellikle manevi neslinin kesileceğini, adının sanının unutulacağını bekleyerek böyle söylemişlerdi. Ama her nesilden yüz milyonlarca tabii, başta Haremeyn-i Şerifeyndeki mescidler olarak bütün dünyadaki milyonlarca mescidi dolduran müslüman cemaat, bu surenin ifade ettiği ilahi bereketin pek çarpıcı bir örneğidir.