Kuran-ı Kerim 105. Sure Fil Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 105. Sure Fil Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olan bu sure 5 ayettir. Sure, adını ilk ayetinden almaktadır. Allah’ın dinine karşı çıkanların akibetlerinin hüsran olduğunu, Kabe’yi yıkmaya gelen Ashab-ı fil’in hüsranını misal vererek beyan buyurur.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.

4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. .

Bu olay kesin mucizelerdendir. Tabiatla izah edilemez. Nakil yönünden de kesindir. Zira Hz. Peygamber bu sureyi okuduğunda Mekkede 40 yıl önce olmuş bu olayı gören çok kimse vardı. Bunca aleyhtarlıklarına rağmen onu tenkid etmeye yeltenen kimse çıkmadı.