Kuran-ı Kerim 104. Sure Hümeze Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 104. Sure Hümeze Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de indirilmiş olup 9 ayettir. Adını ilk ayetinden almıştır. İnsanları ayıplayıp hakaret etmenin çirkinliğini ve onları bekleyen cehennemin dehşetlerini tasvir eder.

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

Yani insanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle eğlenenlerin!

2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

Bu ayetten anlaşılıyor ki, o kişinin alaycı tavrı, servet sahibi olmasından ileri gelmektedir. Mal yığma, bir de onu tek tek sayıp öğünme her ikisi de mala perestiş etme ve fakat bu malı kendisine nasib eden Allah’ın rızası için muhtaç insanlara ve diğer hizmet yerlerine harcamamayı iyice resmeder.

3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.

7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

Kalb diye çevirdiğimiz kelime ayette fuad olup, maddi bedene kan ve hayat gönderen maddi kalb için değil de inanç, fikir, düşünce, hissiyat gibi düşüncelerin merkezi olan manevi latife hakkında kullanılır. Herhangi bir şeyin bütün kalbi kaplaması azabın şiddetini gösterir.

8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.