Radyo Kuran Dinle, İlahi Dinle, Cüz Dinle, Meal Dinle, Hatim RSS http://www.radyokuran.net/ Radyo Kuran Dinle, İlahi Dinle, Cüz Dinle, Meal Dinle, Hatim RSS Kurana Göre Kimlerle Evlenilmez Dinimiz İslamiyete ve Kurana Göre Kimlerle Evlenilmez : Bugünkü fikir kırıntıları köşemizde Kur'an-ı Kerim'e göre kim http://www.radyokuran.net/haber/kurana-gore-kimlerle-evlenilmez Hz.Hızır Yaşıyormu Yoksa Öldümü Bugünkü fikir kırıntıları köşemizdeki konumuz Hz.Hızır (A.S.) yaşıyormu yoksa öldümü? Günümüzde tv ekranı http://www.radyokuran.net/haber/hzhizir-yasiyormu-yoksa-oldumu Hz.İsa Öldümü Ölmedimi? Fikir kırıntıları makalelerimizin ilk konusu Hz.İsa Mesih’in ölüp ölmediği konusudur. Hz.İsa gökyüzüne yani Allah http://www.radyokuran.net/haber/hzisa-oldumu-olmedimi Arapça Kutsal Bir Dilmidir, Türkçe Mealmi Arapça Kur'an-mı Okumalı Arapça Kutsal Bir Dilmidir, Türkçe Mealmi Arapça Kur’an-mı Okumalı? Bugünkü fikir kırıntıları köşe http://www.radyokuran.net/haber/arapca-kutsal-bir-dilmidir,-turkce-mealmi-arapca-kuran-mi-okumali Kur'an a Göre Sadaka Kime Verilir Kur’an a Göre Sadaka Kime Verilir? : En çok sorulan sorulardandır dinimiz islama göre kimlere sadaka verilir kimlere sadaka v http://www.radyokuran.net/haber/kuran-a-gore-sadaka-kime-verilir Ramazanda Eş İle Cinsel İlişkiye Girilirmi Ramazanda Eş İle Cinsel İlişkiye Girilirmi : Ramazan geçti ancak bu sorunun senelerdir olduğu gibi bu senede sık sık sorulması nedeni ile bu ko http://www.radyokuran.net/haber/ramazanda-es-ile-cinsel-iliskiye-girilirmi Kuran-ı Kerim 1. Sure Fatiha Suresi Türkçe Meali Oku Kuran-ı Kerim 1. Sure Fatiha Suresi Türkçe Meali Oku Mekkede, risaletin başlangıcında nâzil olmuş olup 7 âyettir. Tam olara http://www.radyokuran.net/haber/kuran-i-kerim-1-sure-fatiha-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 2. Sure Bakara Suresi Türkçe Meali Oku Bakara suresi Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiş http://www.radyokuran.net/haber/kuran-i-kerim-2-sure-bakara-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 3. Sure Ali İmran Suresi Türkçe Meali Oku Medinede indirilmiş olup 200 ayet’tir. 33. ayet’inde geçen Al-i İmran, sureye adını vermiştir. İmran, Hz. Meryem (a.s.)’ın ba http://www.radyokuran.net/haber/kuran-i-kerim-3-sure-ali-imran-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 4. Sure Nisa Suresi Türkçe Meali Oku Medine’de takriben hicri 6. yılda nazil olmuş olup, 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip, Cahiliye döne http://www.radyokuran.net/haber/kuran-i-kerim-4-sure-nisa-suresi-turkce-meali-oku