Zilzal Suresi Türkçe Meali

Zilzal Suresi Türkçe Meali Oku

Zilzal suresi Zelzele yani deprem anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ki 99. suredir. 8 ayetten oluşmuştur. Medinede inmiştir. İsmini ilk ayette geçen zilzal yani zelzele (deprem – sarsıntı) kelimesinden almıştır.

1 – Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2 – Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3 – Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.

4-5 – O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.

6 – O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7 – Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8 – Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.