Yaz Etiketi ‘suresi’

Tur Suresi Türkçe Meali Oku

Tur Suresi Türkçe Mealini Oku

Secde Suresi 12. Ayet Türkçe Meali

Ey Muhammed! Günahkarların, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: “Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz.” derlerken bir görsen!

Yasin Suresi Türkçe Meali

Yasin Suresi Türkçe Meali Oku

Yunus Suresi Türkçe Meali

Yunus Suresi Türkçe Meali

Yusuf Suresi Türkçe Meali

Yusuf Suresi Türkçe Meali Oku

İsra Suresi 16.Ayet

Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz. (İsra Suresi 16.Ayet)

Zariyat Suresi Türkçe Meali

Zariyat Suresi Türkçe Meali Oku

Hadid Suresi 20. Ayet

Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah’tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.

Zuhruf Suresi Türkçe Meali

Zuhruf Suresi Türkçe Meali

Zümer Suresi Türkçe Meali

Zümer Suresi Türkçe Meali Oku